Mee doen: 

Wilt u mee doen met ons samenspel dat kan door u op te geven bij een contactpersoon bij u in de buurt,
voor de NO polder is dat Coen Brugman.
voor omgeving Almere is dat Marcel van Stralen.
Of bij de secr. van het samenspel:  Bert de Graaff
               Mob:  06-54796459
              Email: gdgraaff@kpnmail.nl
Ovv. Lidnummer, coördinaten.

De contributie dient voor de eerste overnacht vlucht te zijn voldaan.
€ 7,=  per persoon.
€ 14,= per combinatie.
Rekeningnr. NL25 RABO 0337 7099 55  t.n.v. Samenspel fond Flevoland. 

Het bestuur van ons Samenspel bestaat uit:
Voorzitter:               Tj. van der Ziel
Secr./Penn:               B. de Graaff
Rekenaar:                 C. Niesse
Comm. lid                 Vacant