Pv. Flevocourier

Protocol Corona 2021

Protocol Pv. de Flevocourier

Door de NPO en afdeling 7 zijn protocollen opgesteld voor de vereniging in het algemeen en het inkorven in het bijzonder.

– In de inkorfruimte bevinden zich niet meer dan 5 personen. Indien de 1,5 meter gewaarborgd blijft.
Voor beide systemen 1 inkorver voor zowel Tipes als Unikon en 1 toezichthouder.Toegang tot het verenigingsgebouw is alleen toegestaan voor leden die komen inkorven na toestemming.Dit betekent op afroep de duiven en klok vanaf de parkeerplaats brengen naar de tafel voor de inkorfruimte.Na het plaatsen op de tafel direct weer terug naar de auto op het parkeerterrein.(Geen auto’s voor het inkorflokaal op de openbare weg). De kantine blijft gesloten tot 20 April (zover nu bekend) Na het inkorven krijg het lid de manden bij de dubbele deur aan de andere zijde van het gebouw zodat deze meegenomen kunnen worden. De dubbele deur wordt alleen geopend voor het neerzetten van de manden buiten het inkorflokaal.

– De inkorver(s) maakt allereerst de op de tafel geplaatste mand en klok schoon met het aanwezige desinfecterend middel. Vervolgens pakt hij pakt de duiven uit de mand, haalt deze over de inkorfantenne en vervolgens in de verzendmand. De doffers en duivinnen dienen gescheiden te worden aangeboden. De leden dienen te wachten in de auto tot ze afgeroepen worden. Zorg dat de auto voldoende wordt geventileerd bijv. door de ramen en achterklep open te houden. De auto staat geparkeerd op het grote parkeerterrein. De toegang tot het lokaal is via de achterzijde (kleine deur bij het hek) Voor het ophalen van de klok na het inlezen krijgt u bij het inkorven de tijd door wanneer u de klok kunt ophalen dan wel wordt de klok thuis afgeleverd. Let wel op: zo zijn nu de regels en kunnen aangepast worden op last van de NPO of Afdeling. Het protocol zullen we direct hierop aanpassen.

– Lees vooraf aandachtig het protocol door. Het protocol staat op internet en is opgehangen op de deuren bij het inkorflokaal. Met een bord op het hek staat aangegeven hoe de looproute naar het lokaal is ondanks dat dit vanzelfsprekend is.

– Indien u gebruik wilt maken van het toilet (Bij hoge uitzondering!) dient u dit aan geven aan een van de inkorvers zodat we het maximum van 5 personen in het lokaal kunnen waarborgen.

– U dient op tijd aanwezig te zijn d.w.z. voor de voor u gereserveerde tijd zoals op het bijgaande rooster is aangegeven. Elke week wordt een nieuw rooster opgesteld waarbij het oude rooster als basis dient. Voor elke inkorfdag dient u 48 uur van te voren het aantal door u in te korven duiven aan te geven.

– Het inlezen van de klokken gebeurt na het inkorven zoals we dit gewend zijn en omdat we binnen de ons beschikbare tijd veel duiven moeten inkorven waarbij 2 inkorvers nodig zijn. De inkorver van Tipes wordt halverwege vervangen. Het aantal mensen in het lokaal blijft tot 5 beperkt. Voor het inlezen van de klokken door de ICT-man verlaten de inkorvers het lokaal.

Hygiëne: Dringend advies draag een mondkapje bij het betreden van clubgebouw. Bij elke handeling voor en na het inkorven dienen de handen, handvaten van de manden en klok ontsmet te worden. Dit geldt ook na het gebruik van het toilet. Desinfecterende middelen zijn ter plaatse beschikbaar. Bij griepverschijnselen of hoesten mag u niet inkorven zie hiervoor ook de landelijke regels.

Protocol Corona 2021
Schuiven naar boven