Pv. Flevocourier

Dag: 10 mei 2020

Corona Update 2

Aankomende week willen wij de verenigingen die gereed zijn om te werken volgens de voorgeschreven protocollen gaan controleren. Dit doen we als bestuur aangevuld met enkele andere personen. Zonder onze goedkeuring mag u niet inkorven. Voor de beschrijving wat er geregeld moet zijn zie de checklist van het NPO (https://www.duivensportbond.nl/Checklistverenigingen.pdf). Vastgelegd moet zijn: Wie is[…]

Schuiven naar boven