Pv. Flevocourier

Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen.

Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen.

Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.Voorwaarden voor het instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen;

1.Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Ook als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.

2.Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;

3.Liefhebbers komen op afspraak naar het verenigingsgebouw en worden opgeroepen als ze aan de beurt zijn. Tot dit moment wacht men in de auto;

4.De liefhebber brengt de klok en de bescheiden in, of nabij de ingang van het verenigingsgebouw en hanteert hierbij de 1.5 meter afstand. Denk bijvoorbeeld aan een tafel bij de ingang van het verenigingsgebouw waarop de spullen kunnen worden neergelegd.

5.De liefhebber levert de klok en de chipringen schoon aan;

6.De liefhebber geeft vooraf duidelijk aan welke zaken gewijzigd moeten worden. Bij voorkeur vooraf per mail;

7.De functionaris van de verenging desinfecteert na ontvangst de klok;

8.De functionaris van de vereniging handelt de werkzaamheden af. Tijdens de werkzaamheden wacht de liefhebber buiten het verenigingsgebouw en bij voorkeur in zijn/haar auto;

9.Na de werkzaamheden desinfecteert de functionaris de klok;

10.De functionaris geeft een signaal naar de liefhebber wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Bij het overdragen van de klok en de overige bescheiden hanteren ze de 1.5 meter afstand;

11.De functionaris desinfecteert voordat de volgende liefhebber aan de beurt is zijn/haar handen.

NPO

Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen.
Schuiven naar boven