Pv. Flevocourier

Protocol africhten duiven(individueel)

Protocol africhten duiven.

Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het    “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.

Voorwaarden voor het individueel africhten van duiven;

1.Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Ook als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.
2.Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
3.Rijd niet met meerdere personen in de wagen;
4.Vervoer uw duiven in schone manden die ontdaan zijn van stof en vuil;
5.De auto dient voldoende geventileerd te worden wanneer er duiven in aanwezig zijn;
6.Zoek een plek op waar u ruimte heeft om de duiven verantwoord te lossen;
7.Op de lossingsplek hanteren we de richtlijnen van het RIVM, zodat de onderlinge afstand tot mogelijk anderen die daar aanwezig zijn van 1,5 meter gewaarborgd blijft en er geen lichamelijk contact ontstaat.
8.Vermijd contact met anderen;
9.Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon achtergelaten;
10.Verlaat de losplaats direct na het lossen van de duiven.

NPO.

Protocol africhten duiven(individueel)
Schuiven naar boven