Pv. Flevocourier

Vergadering

Beste leden,

We hebben besloten de vergadering van a.s. vrijdag niet door te laten gaan.
In deze tijd van onzekerheid en verwarring is het niet duidelijk hoe het komende seizoen vorm krijgt.

De vergaderingen van NPO, afdeling en regio’s zijn niet door gegaan wat betekent dat er nog geen vastgesteld vliegprogramma is.

Ook is het niet duidelijk of er al of niet vervoert mag worden, en of we de grens over mogen.
Gezien de ontwikkelingen en al de zaken die opgeschort afgelast of uitgesteld worden is het ondenkbaar dat er geen gevolgen zijn voor de duivensport.

Het is dan ook beter onze vergadering uit te stellen tot er meer zicht is op het komend seizoen. U krijgt van ons een nieuwe uitnodiging als die duidelijkheid er is.

Namens het bestuur.

Vergadering
Schuiven naar boven