Pv. Flevocourier

Jaar: 2020

Protocol Corona Pv.Flevocourier

Protocol en inkorfrooster PV de Flevocourier Door de NPO en afdeling 7 zijn protocollen opgesteld voor de vereniging in het algemeen en het inkorven in het bijzonder. -In de inkorfruimte bevinden zich niet meer dan 3 personen. Voor beide systemen 1 inkorver voor zowel Tipes als Unikon en 1 toezichthouder. Toegang tot het verenigingsgebouw is[…]

Corona Update 2

Aankomende week willen wij de verenigingen die gereed zijn om te werken volgens de voorgeschreven protocollen gaan controleren. Dit doen we als bestuur aangevuld met enkele andere personen. Zonder onze goedkeuring mag u niet inkorven. Voor de beschrijving wat er geregeld moet zijn zie de checklist van het NPO (https://www.duivensportbond.nl/Checklistverenigingen.pdf). Vastgelegd moet zijn: Wie is[…]

Schuiven naar boven