Pv. Flevocourier

Jaar: 2020

Protocol Corona Pv.Flevocourier

Protocol en inkorfrooster PV de Flevocourier Door de NPO en afdeling 7 zijn protocollen opgesteld voor de vereniging in het algemeen en het inkorven in het bijzonder. -In de inkorfruimte bevinden zich niet meer dan 3 personen. Voor beide systemen 1 inkorver voor zowel Tipes als Unikon en 1 toezichthouder. Toegang tot het verenigingsgebouw is […]

Corona Update 2

Aankomende week willen wij de verenigingen die gereed zijn om te werken volgens de voorgeschreven protocollen gaan controleren. Dit doen we als bestuur aangevuld met enkele andere personen. Zonder onze goedkeuring mag u niet inkorven. Voor de beschrijving wat er geregeld moet zijn zie de checklist van het NPO (https://www.duivensportbond.nl/Checklistverenigingen.pdf). Vastgelegd moet zijn: Wie is […]

Corona Update Afd 7

Zoals u allemaal heeft kunnen lezen en/of inmiddels zal weten mogen wij vanaf a.s. maandag 11-05 onder voorwaarde starten met het vliegen met onze duiven. Wij zijn aan het kijken hoe we dat gaan opstarten. Dit proberen we op de snelst mogelijke manier binnen de eisen. Zoals vorige week al aangegeven zullen de hoklijsten en […]

Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen.

Protocol instellen elektronische klokken en het koppelen van chipringen. Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.Voorwaarden voor het instellen elektronische klokken […]

Protocol africhten duiven(individueel)

Protocol africhten duiven. Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het    “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften. Voorwaarden voor het individueel africhten van duiven; 1.Blijf thuis bij klachten, […]

Vergadering

Beste leden, We hebben besloten de vergadering van a.s. vrijdag niet door te laten gaan. In deze tijd van onzekerheid en verwarring is het niet duidelijk hoe het komende seizoen vorm krijgt. De vergaderingen van NPO, afdeling en regio’s zijn niet door gegaan wat betekent dat er nog geen vastgesteld vliegprogramma is. Ook is het […]

Mededeling NPO

  Maatregelen NPO bij het coronavirus (update d.d. 16 maart 13:55 uur) In verband met de landelijk afgekondigde maatregelen neemt ook het NPO-bestuur een aantal maatregelen met betrekking tot de duivensport. De start van het duivenseizoen wordt uitgesteld tot nader order, we volgen de ontwikkelingen rondom het virus op de voet. Alle duivenverenigingen worden gesloten […]

Schuiven naar boven